• 3:21
  • 79
  • 0
Play Bo!
13 Mar 14 Like Comment

Share this VoiceBo

Когато бях на шест години, видях в една книга за Девствената гора със заглавие "Преживени случки" великолепна картина. Тя представляваше змия боа, която гълта дива животно. Ето копие от рисунката.

В книгата се казваше: "Змиите боа поглъщат плячкат

Associated Image

Comments 0


Please Login or Register to Comment.Embed this VoiceBo player widget into your blog or website

Widget preview

loading...
Back to the top